Friday, May 7, 2010

detik waktu itu adalah kehidupan

Detik itu adalah rutin biasa dalam senafas lega..atau sehembus resah..yang terpaksa didepani dalam engejar satu matlamat..yang dipanggil kehidupan...dan kehidupan ini sebenarnya terbina daripada cantuman cantuman masa...dari setiap detik jarum jam yang bergerak...dari setiap degup jantung yang berdetak...setiap satu langkah kaki itu adalah rentetan perjalanan sebuah kehidupan dan saat itu punya maknanya yang sendiri...Biarpon tanpa atau sedar kita mendepaninya..

No comments:

Post a Comment